Επικοινωνία

1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας

Δ/νση: Αγία Βαρβάρα 70003 Ηράκλειο
Τηλ.:  2894023512
Φαξ: 2894023512  Το ιστολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ενημερώνονται για  δραστηριότητες των παιδιών τους και να συζητούν μαζί τους για αυτές. 
 Οι εικόνες λειτουργούν ως μέσο ανατροφοδότησης,αφού είναι το πιο φιλικό μέσο για τα παιδιά. 
 Επίσης βοηθά συναδέλφους εκπαιδευτικούς να εμπλουτίσουν τη διδασκαλία τους ,παίρνοντας ιδέες από τις προβαλλόμενες αναρτήσεις.